0
En stekel med larv i munnen. Förflyttning av boet? (på/i Enskiftesvägen)
0
Pärlhyacint
0
1
0
0
1
1
1
0